info@wandelwaaier.nl | +31 20 622 6990

la bella italia

uitwaaien


Algemene voorwaarden Wandelwaaier / Fietswaaier


Artikel 1 – Omschrijving van begrippen

Wandelwaaier / Fietswaaier: website voor het ter verkoop aanbieden van reizen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Registratienummer: 33227904.
Reizen: Een door Wandelwaaier / Fietswaaier namens touroperator aangeboden reis of arrangement bedoeld voor wederverkoop. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele arrangementen en groepsreizen.
Boeking: Een overeenkomst tussen klant en touroperator, bevestigd door Wandelwaaier / Fietswaaier,  van een door Wandelwaaier / Fietswaaier aangeboden reis. Boekingen vallen onder de reis-,  boekings- en annuleringsvoorwaarden van betreffende touroperator, alsmede de Algemene Voorwaarden van Wandelwaaier / Fietswaaier.
Touroperator: De organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke informatie van een reis en de uitvoering van de reis in de praktijk.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en geleverde diensten van, met en door Wandelwaaier / Fietswaaier. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Wandelwaaier / Fietswaaier zijn, voor zover strijdig met deze algemene voorwaarden, uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
Wandelwaaier / Fietswaaier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wandelwaaier / Fietswaaier zal wijzigingen minimaal een maand voor het ingaan daarvan bekendmaken via de webpagina van Wandelwaaier / Fietswaaier.

Naast onze Algemene Voorwaarden hanteren wij de reis-, boekings- en annuleringsvoorwaarden van de touroperator(s) waarvan u de reis heeft geboekt. Deze hebben betrekking op het boekingsproces van een reis, wijzigen van een boeking en annuleren van een boeking.

Boeken is niet vrijblijvend
Zodra u via onze website of telefonisch geboekt heeft, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook in het geval van een aanvraagboeking (een individueel arrangement is ALTIJD een aanvraagboeking), waarbij we de reis – of delen ervan – eerst moeten aanvragen bij de accommodatie en/of luchtvaartmaatschappij. Indien wij de reis conform uw wensen kunnen regelen, dan is uw boeking definitief. Mocht een prijs afwijken van hetgeen bekend was op moment van boeking dan wordt er altijd eerst contact met u opgenomen door ons.

Samen reizen, samen boeken!
Reist u samen met andere families of vrienden, dan raden wij u aan uw boeking in één keer door te geven. Uw aanvraag wordt dan als één boeking behandeld, wat een voordeel kan zijn bij eventuele latere wijzigingen of annuleringen en het kan u een financieel voordeel opleveren bij bijvoorbeeld polis- en administratiekosten, bijdrage Calamiteitenfonds.

Preferenties
Heeft u preferenties zoals bepaalde voedingswensen dan raden wij u aan deze direct bij uw boeking aan ons door te geven. Mocht u na boeking nog preferenties willen doorgeven kan dit (wijzigings)kosten met zich meebrengen. Wij kunnen helaas geen garantie afgeven voor uw preferentie, maar wij zullen er zorg voor dragen dat uw preferenties zorgvuldig worden doorgegeven. Wij raden u echter aan altijd bij aankomst ter plaatse uw preferenties nog een keer te melden. (NB: op vluchten binnen Europa worden tegenwoordig geen uitgebreide maaltijden meer geserveerd, maaltijdwensen kunnen om die reden niet meer worden gehonoreerd.)

Artikel 3 - Aard van de overeenkomst

Op de website van Wandelwaaier / Fietswaaier verstrekken touroperators informatie waarmee  bezoekers van de site in de gelegenheid worden gesteld een reis te kiezen en via de website van Wandelwaaier / Fietswaaier, te reserveren bij de betreffende touroperator(s). Dit gebeurt aan de hand van het invullen en verzenden van het boekingsformulier.
Zodra een boekingsformulier binnen is bij Wandelwaaier / Fietswaaier zal de reis geboekt worden, conform de door u kenbaar gemaakte wensen, bij betreffende touroperator(s).
Wandelwaaier / Fietswaaier verplicht zichzelf ten alle tijden contact met u op te nemen als blijkt dat de boeking niet conform uw wensen kan worden bevestigd, of indien prijzen anders zijn dan gepubliceerd op onze website op het moment van boeking. Ook reissommen die niet gepubliceerd zijn op moment van boeking zullen eerst met u worden overlegd alvorens definitief te bevestigen.
Bij een overeenkomst tussen touroperator en bezoeker van de site van Wandelwaaier / Fietswaaier, is Wandelwaaier / Fietswaaier uitdrukkelijk geen partij, behalve in de administratieve afhandeling en de mondeling of schriftelijke toelichting naar de bezoeker.

Artikel 3.1 -  Het boekingsformulier is een reisovereenkomst

Wandelwaaier / Fietswaaier accepteert zowel telefonische boekingen, als boekingen via de site van Wandelwaaier of Fietswaaier. Onze voorkeur gaat echter uit naar boekingen via de site, daar zowel wij als u dan beschikken over dezelfde boekingsgegevens en daar dus geen twijfel over kan bestaan.
Zodra wij uw boeking hebben genoteerd, of zodra het formulier in ons bezit is, stellen wij alles in het werk om uw wensen te realiseren. Wanneer uw boeking volledig akkoord is, ontvangt u van ons een factuur die tevens een boekingsspecificatie is.

Let op: op het moment dat wij uw boeking hebben genoteerd of het boekingsformulier bij ons binnen is, start er een reeks van handelingen om uw aanvraag te regelen. Zowel een groepsreis als een individueel arrangement kunnen meerdere onderdelen bevatten die vastgelegd moeten worden: heen- en terugreis, accommodatiereserveringen, bagagevervoer en dergelijke.
Ook al is de reis misschien nog niet meteen akkoord, er wordt voor u gewerkt. U kunt dan ook meestal niet meer kosteloos van de reis afzien of wijzigingen aanbrengen in het programma.

Groepsreis boeken: u kunt een groepsreis boeken (als de beschikbaarheid dat toelaat), maar u kunt ook een optie aanvragen. Een optie op een groepsreis (indien beschikbaarheid dat toelaat) blijft maximaal 5 werkdagen staan en uw recht op deelneming aan die reis vervalt daarna automatisch. Als er nog maar een paar plaatsen beschikbaar zijn of binnen een periode van 6 weken voor vertrek van een reis, is het nemen van een optie meestal niet meer mogelijk.

Individueel arrangement boeken: hierbij is het niet mogelijk een optie te nemen of een voorlopige reservering te maken.
Uw boekingsformulier geldt dus als volledige reisovereenkomst.
Meestal kunnen wij de volledige reis binnen één week aan u bevestigen. Soms zullen we echter uw geduld op de proef moeten stellen en kan het iets langer duren; wij vragen u vriendelijk daar begrip voor op te brengen.

Artikel 4 - Betalingen van de reissom

U betaalt direct na ontvangst van factuur (tevens boekingsspecificatie) het vermelde aanbetalingsbedrag. Dit is 15 % van de totale reissom, vermeerderd met onder andere het bedrag van de annuleringsverzekering (indien door u afgesloten via Wandelwaaier / Fietswaaier), eventuele reserveringskosten, en de totale kosten van vervoerstickets.
Het restant van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit te zijn.
Boekt u binnen 6 weken voor vertrek, dan dient u het totale factuurbedrag in één keer en per direct aan Wandelwaaier / Fietswaaier over te maken.

Artikel 5 - Reisinformatie, reissommen en wijzigingen

Wijzigingen vinden voortdurend plaats op de website. Bewaar een harde kopie van de uitgebreide reisbeschrijving, zoals gepubliceerd op het moment van boeking. U doet dit door de PDF-versie van de uitgebreide reisinformatie op het moment van verzenden van uw boekingsformulier, op uw computer op te slaan.
De reisinformatie alsmede informatie over reissommen, beschikbaarheid en groepssamenstelling zoals gepubliceerd op de website van Wandelwaaier / Fietswaaier zijn onder voorbehoud van tussentijdse (prijs)wijzigingen, technische fouten en kennelijke typefouten.
Alle genoemde reissommen zijn prijzen per persoon en zijn gebaseerd op minimaal 2 personen per boeking, tenzij anders vermeld. Dit geldt tevens voor de kosten van extra nachten.

Artikel 6 - Heen- en terugreis

Een vliegticket regelen wij graag voor u.
Wij gaan op zoek naar de best passende vliegreis, bespreken het reisschema en de prijs met u en nemen vervolgens een optie op betreffend ticket. Die optiemogelijkheid is erg belangrijk. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het vervoer goed op uw arrangement aansluit. Wandelwaaier / Fietswaaier boekt alleen vliegtickets van maatschappijen die de mogelijkheid voor het nemen van een optie hanteren. Met name low cost carriers, kennen die mogelijkheid niet en dus zullen wij die tickets ook niet voor u kunnen boeken.
Wanneer u zelf een vliegticket boekt, loopt u het risico dat een individueel arrangement niet aansluitend akkoord komt, of dat een groepsreis uiteindelijk niet doorgaat om welke reden dan ook. Bij groepsreizen is de reissom vaak inclusief vervoersticket.
Bemiddelingskosten per vliegticket binnen Europa € 25
Bemiddelingskosten per vliegticket buiten Europa € 35

Mocht u toch zelf uw vliegticket willen boeken, dan raden wij u aan een optie te nemen op de vlucht en deze optie pas definitief te maken nadat u van Wandelwaaier / Fietswaaier een bevestiging van uw arrangement heeft ontvangen.

Treinticket / Vliegreis / Autohuur
Voor het boeken van uw trein-, vlieg- of bootreis hebben wij van alle (mede)reizigers de volledige eerste officiële voornaam, achternaam (exact zoals vermeld in het paspoort of op uw identiteitskaart) en alle initialen nodig. Indien u bij boeking niet de juiste en volledig namen zoals vermeld in het paspoort of op uw identiteitskaart vermeldt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste en/of onvolledige naam op het ticket.
Indien u een auto wenst te huren dient u de volledige naam van de hoofdbestuurder te vermelden en is de hoofdbestuurder verplicht een creditcard op eigen naam mee te nemen op reis. Deze is nodig voor de borgstelling van een huurauto.

Artikel 7 - Annulering door opdrachtgever:
Mocht het zo zijn dat u uw reis (in aanvraag of reeds geboekt) moet annuleren dan hanteert Wandelwaaier / Fietswaaier de annuleringsvoorwaarden van betreffende touroperator(s). U treft deze voorwaarden aan bij de gedetailleerde reisbeschrijving op onze site. Reserveringskosten en/of wijzigingskosten zullen altijd voor 100% worden doorberekend en vallen dus niet onder genoemde percentages van de totale reissom.
Een annulering dient altijd schriftelijk (voor uw zekerheid aangetekend) of per e-mail (met verzoek om leesbevestiging) te geschieden onder vermelding van uw naam, de naam van de geboekte reis, de vertrekdatum, reserverings- of boekingsnummer.
Let op: het kan voorkomen dat u om dwingende redenen van de reis moet afzien. Dat kan veel geld kosten. Het is daarom altijd verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer u moet annuleren, ontvangt u de verzekeringspremie niet terug.

Artikel 8 - Reispapieren
Reispapieren worden toegestuurd zodra de volledige reissom bij ons binnen is, doch veelal niet eerder dan 2 weken voor vertrek.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij besteden grote zorg aan de technische infrastructuur van deze website. Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor mogelijk uitvallen van functies of het verlies van gegevens.
De website van Wandelwaaier / Fietswaaier wordt gevuld met gegevens die door touroperators worden ingebracht. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan.

Eventuele klachten ter plaatse betreffende de uitvoering van de reis dient u direct te melden, bij voorkeur bij een lokaal contactpersoon of bij de organisatie (touroperator) zelf, zodat deze in staat worden gesteld het probleem ter plaatse op te lossen.
Is er voor u dan nog een rede om uw klacht in te dienen dan worden alleen schriftelijke of per e-mail ingediende klachten ontvankelijk verklaard. Deze dienen binnen 4 weken na afloop van de geboekte reis te worden ingediend.
Dit kan uiteraard via Wandelwaaier / Fietswaaier. Wij zorgen ervoor dat uw klacht bij de touroperator(s) terecht komt en houden de afhandeling daarvan voor u in de gaten.

Eventuele klachten over toezeggingen of handelingen van Wandelwaaier / Fietswaaier dient  u bij ons in te dienen. Ook deze kunnen alleen schriftelijk of per e-mail ontvankelijk worden verklaard.

Bij gebleken misbruik van onze diensten respectievelijk bemerkingen over onjuistheid van vermelde informatie door touroperator zal Wandelwaaier / Fietswaaier de reisgegevens van desbetreffende touroperator onmiddellijk van haar website verwijderen / blokkeren.
De bemiddeling van Wandelwaaier / Fietswaaier blijft beperkt tot het in kaart brengen van het aanbod op het gebied van reizen, de verkoop en de administratieve afhandeling daarvan. De eventueel daaruit voortvloeiende transacties worden tussen u en Wandelwaaier / Fietswaaier gesloten.
 
Artikel 10 - Copyright

Alle publicaties van Wandelwaaier / Fietswaaier zijn auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelwaaier / Fietswaaier.

Artikel 11 - Slotbepalingen  

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, voor zover dit niet volgens de regels van internationaal privaatrecht anders is bepaald. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen dan ook in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij internationaal privaatrecht anders bepaalt.
Bij het nietig blijken van enige bepaling in deze algemene voorwaarden blijven de overige voorwaarden van kracht.

..... een goede reis!

Omdat Wandelwaaier /  Fietswaaier u graag de vakantie wil laten beleven waar u naar verlangt is bovengenoemde rompslomp nou eenmaal noodzakelijk. U moest er wel even doorheen, maar voor uw reisplezier ligt dan ook niets meer in de weg!

Wandelwaaier / Fietswaaier
info@wandelwaaier.nl
info@fietswaaier.nl