info@wandelwaaier.nl | +31 20 622 6990

la bella italia

uitwaaien


Disclaimer

 

Lees Privacy verklaring en Disclaimer goed door


Degene die de site van Wandelwaaier en/of Fietswaaier oproept verklaart zich akkoord met Disclaimer en Privacy voorwaarden.

Aanbod


Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Wandelwaaier / Fietswaaier is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website.
 

Inhoud

Wandelwaaier / Fietswaaier draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden over de inhoud van een reis, reissommen, beschikbaarheid, groepssamenstelling en achtergrondinformatie van een land.
Verder draagt Wandelwaaier / Fietswaaier geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

 

Technische storingen

Wandelwaaier / Fietswaaier is niet aansprakelijk voor technische storingen. Mocht er een technische storing optreden dan kunt u er zeker van zijn dat deze zo spoedig mogelijk verholpen wordt.
Wandelwaaier / Fietswaaier staat er niet voor in dat functies niet worden onderbroken of dat de website of de betreffende server vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

 

Algemene voorwaarden

Op alle via onze  websites ter wederverkoop aangeboden reizen zijn naast de reis- boekings- en annuleringsvoorwaarden van de touroperator, ook de Algemene Voorwaarden van Wandelwaaier / Fietswaaier van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden.

 

Bescherming Wandelwaaier / Fietswaaier

Voor elke vorm van distributie en/of reproductie en/of van deze website en de inhoud ervan, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelwaaier / Fietswaaier vereist.
Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Wandelwaaier / Fietswaaier, is eveneens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelwaaier / Fietswaaier.

 

Google Maps

De website van Wandelwaaier / Fietswaaier maakt voor het weergeven van de startplaats van een reis gebruik van Google Maps. Deze kaarten dienen ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaarten worden ontleend. Google Maps is vrij beschikbare software van derden en Wandelwaaier / Fietswaaier is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
 

Algemeen

Heeft u vragen over onze Disclaimer en Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via info@wandelwaaier.nl of info@fietswaaier.nl.